Tổng quan hệ thống quản lý thông tin vườn trồng

Hệ thống quản lý thông tin vườn trồng trong nông nghiệp đã và đang phát triển để đáp ứng các nhu cầu quản lý sản xuất ngày càng tăng cao, nhằm sản xuất với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, quản trị toàn diện và hiệu quả, tuân thủ các tiêu chuẩn nông nghiệp và duy trì chất lượng sản phẩm tốt nhất và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phần mềm quản lý sản xuất nông nghiệp Natech được phát triển để giải quyết hầu hết các vấn đề nông trại đang gặp phải. Hệ thống FMIS (Farm Management Information Systems) là hệ thống quản lý thông tin vườn trồng, bao gồm các phân hệ sau:

Hệ thống quản lý thông tin vườn trồng

1. Cơ sở dữ liệu vườn trồng

2. Thống kê thông tin vườn trồng bao gồm các biểu đồ thống kê mô tả cơ bản như loại hình sản xuất, khu vực, quyền sở hữu

3. Quản lý chất lượng vườn trồng bao gồm các thông tin mộ vùng trồng như thông tin nông hộ, thông tin sản phẩm, thông tin các bộ chứng chỉ,…

4. Quản lý danh mục gồm toàn bộ các danh mục, cơ sở dữ liệu con liên quan đến một nông hộ như danh mục thuốc bảo vệ thực vật, danh mục sâu bệnh, danh mục các công việc chăm sóc vườn,…

Phần mềm quản lý sản xuất nông nghiệp mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp cho việc quản lý, chỉ đạo và điều hành của lĩnh vực ngành tốt hơn, sản xuất phát triển mạnh và bền vững. Cùng với hệ thống số liệu chuẩn hóa sẽ là cơ sở phục vụ cho các nghiên cứu khác của doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp sản xuất hoạt động bài bản với các quy trình, quy chuẩn và khép kín.oanh nghiệp.