Hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán

Hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán được xây dựng dựa trên mục tiêu thu thập, quản lý, lưu trữ, truy xuất, báo cáo dữ liệu tài chính – kế toán, kết quả hoạt động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống tài chính kế toán sẽ giải đáp các vấn đề như giá trị tài sản hiện nay, mức độ lãi lỗ, các chứng từ liên quan, đầu tư nguồn vốn …, giúp người quản lý nhận thức được thực trạng và diễn biến về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Để đảm bảo sự an toàn của hệ thống thông tin doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Bảo vệ hệ thống thông tin khỏi sự truy cập trái phép, giám sát các hoạt động truy cập vào hệ thống.
  • Sử dụng các công nghệ tiên tiến để ngăn chặn các hành vi phá hoại dữ liệu
  • Đảm bảo an ninh trong việc lưu trữ dữ liệu kế toán và truyền tải dữ liệu

Hệ thống thông tin kế toán của một công ty sẽ góp phần tiết kiêm chi phí quản lý, thời gian, hỗ trợ nghiệp vụ cho doanh nghiệp. Nhà quản lý sẽ tránh được sai sót không đáng có trong quá trình lưu trữ thông tin, hạn chế những tổn thất, giảm thiết những thiệt hại nghiêm trọng về mặt tài chính.

Hệ thống quản lý tài chính kế toán của Natech gồm các phân hệ sau:

  • Quản lý tài chính/ kế toán
  • Yêu cầu thanh toán
  • Báo cáo dòng tiền thực tế
  • Dự thu, dự chi
  • Phân tích kết quả kinh doanh

Liên hệ ngay với Natech để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn về hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn.