Hệ thống thông tin quản lý ERP

Hệ thống thông tin quản lý ERP là gì ?

Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp viết tắt là ERP, cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng, đa phòng ban giúp doanh nghiệp thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các phần mềm ERP hiện nay loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp như kinh doanh, sản xuất, kho, tài chính, nhân sự… Hệ thống ERP bao gồm các ứng dụng và công cụ giúp tất cả các lĩnh vực trong doanh nghiệp của bạn giao tiếp với nhau hiệu quả hơn.

Hệ thống phần mềm ERP của Natech bao gồm các phân hệ nào ?

 1. Quản lý nhân sự bao gồm thông tin nhân sự, sơ đồ tổ chức, nghỉ phép, chấm công và Hợp đồng lao động.
 2. Tài chính/Kế toán bao gồm quản lý thông tin đối tác như nhà cung cấp, khách hàng. Quản lý công nợ và quản lý thanh toán.
 3. Quản lý mua hàng bao gồm thông tin nhà cung cấp và quản lý đơn đặt hàng.
 4. Quản lý tồn kho bao gồm danh mục sản phẩm, quản lý hoạt động xuất/nhập kho và quản lý tồn kho.
 5. Quản lý sản xuất bao gồm: xây dựng định mức nguyên liệu, ghi nhận số lượng sản xuất thực và quản lý sản phẩm sau sản xuất.
 6. Quản lý bán hàng bao gồm thông tin khách hàng và quản lý đơn hàng.

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm ERP?

Mỗi doanh nghiệp đều có những điểm riêng biệt, nên việc đầu tư sử dụng hệ thống ERP tại doanh nghiệp của bạn là thật sự cần thiết với những lý do sau:

 1. Doanh nghiệp của bạn có quá nhiều công cụ phần mềm và quy trình quản lý khác nhau, mặc dù đã được điều chỉnh hàng năm nhưng vẫn chưa thật sự liên kết với nhau
 2. Cá nhân bạn đang dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin, cố gắng tăng năng suất, hiệu quả và tích hợp công cụ mới cần thiết để thay đổi quy trình làm việc.
 3. Các bộ phận không dễ dàng cộng tác hoặc chia sẽ thông tin với nhau.
 4. Các thành viên đang dành quá nhiều thời gian vào những công việc có thể tự động hóa.
 5. Bạn không thể truy cập thông tin, dữ liêu kinh doanh cần thiết khi đang ở ngoài địa điểm khác.
 6. Doanh nghiệp đang hợp tác với nhiều nhà cung cấp các ứng dụng bên thứ ba.

Vì vậy để chọn lựa một doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản trị thông tin doanh nghiệp là thật sự cần thiết, để có thể hệ thống hóa và tăng năng suất làm việc, giảm chi phí khi phải thuê riêng lẻ các phần mềm quản lý. Hệ thống quản lý thông tin ERP của Natech sẽ có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững hơn.