Hệ thống thông tin quản lý của nhân sự

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và cách mạng công nghệ 4.0, quản lý nhân sự là một trong những vấn đề quan trọng trong bất kì tổ chức nào, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự linh hoạt và độ chính xác cao về quản lý nhân sự, nâng cao hiệu quả làm việc. Hiện nay, các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và đã thu được nhiều kết quả khả quan đáp ứng được nhu cầu đa dạng và mục tiêu của từng công ty.

Tổng quan hệ thống thông tin quản lý nhân sự

Hệ thống thông tin nguồn quản lý nhân sự trong mỗi doanh nghiệp được quyết định bởi các yêu cầu riêng trong việc sử dụng lao động, các chức năng lưu trữ thông tin nhân sự, các loại báo cáo định kỳ, thiết lập kế hoạch tuyển dụng, chiến lược nhân sự. Con người tham gia vào hai hoạt động cơ bản của một tổ chức, một là nguồn nhân lực trực tiếp, các công việc không thể tự động hóa như lái xe, bảo vệ, xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng…, hoặc là nguồn nhân lực có vai trò điều hành các loại nguồn nhân lực khác như vận hành máy, lập trình, hoạch định công viêc…

Với nhu cầu tồn tại và phát triển, mỗi cá nhân trong một doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức cần có nguồn nhân lực đủ mạnh để giải quyết để giải quyết các vấn đề phưc tạp, nhằm đòii hỏi sự bền vững của doanh nghiệp. Để tối ưu hóa, nhà quản lý đã liên tục xây dựng các hệ thống thông tin nhân sự hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tính năng của hệ thống thông tin quản lý về nhân sự

Các hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực không những trợ giúp cho các bộ hận liên quan lưu giữ các thông tin về nhân sự, lập báo cáo mà còn cung cấp cho họ công cụ mô phỏng, phân tích, thống kê, truy vẫn và thực hiện các chức năng quản lý nguồn nhân lực khác.

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

Một số tính năng điển hình của hệ thống quản lý nhân sự của Natech bao gồm:

Thông tin nhân sự bao gồm thông tin của tất cả các nhân sự của công ty (kể cả nhân sự đã nghỉ việc).

Nghỉ phép: quản lý yêu cầu nghỉ phép của nhân sự.

Thống kê nhân sự bao gồm các biểu đồ thống kê mô tả cơ bản, áp dụng đối với nhân viên toàn thời gian

Quản lý Hợp đồng lao động gồm các thông tin cơ bản của hợp đồng (ngày bắt đầu, ngày hết hạn,..) GIúp nhân viên nhân sự dễ theo dõi tình hình HĐLĐ để có quyết định kế tiếp (tái ký, chấm dứt,…)

Đăng ký đào tạo giúp nhân sự dễ dàng đăng ký các lớp đào tạo nội bộ (theo kế hoạch, phát sinh,…) và có thống kê theo thời gian

Khen thưởng, kỷ luật: ghi nhận các lỗi vi phạm tuân thủ hoặc các lần khen thưởng đối với từng nhân viên cụ thể. Tất cả các lần ghi nhận đều được tích hợp vào ngay KPI của từng nhân viên.

Hệ thống thông tin quản trị nhân sự

Đánh giá 360: có thể tạo bộ chỉ tiêu đánh giá theo từng kỳ (tháng, quý, năm) cụ thể. Kết quả được tích hợp vào KPI của người được đánh giá.

Hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực sẽ mang đến cho tổ chức nhiều thuận lợi đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp, quản trị chặt chẽ nguồn lực tổ chức, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển khả năng, tối đa hiệu quả lao động, nâng cao gắn kết giữa cá nhân với doanh nghiệp.