CÁC GIẢI PHÁP GIÚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DỄ DÀNG

Tập trung tư vấn giải pháp, kiến trúc hệ thống và xây dựng quy trình chuyên biệt, cách thức triển khai và vận hành hiệu quả phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, doanh nghiệp.
quan-ly-quan-he-khach-hang-crm
Customer Relationship Management

I. Quản lý quan hệ khách hàng - CRM

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng của mình. Cụ thể, dịch vụ này giúp quản lý đầy đủ, chi tiết các thông tin khách hàng; Với các tính năng quan trọng như: tổng hợp, thống kế dưới dạng các báo cáo tự động sẽ hỗ trợ tối đa công việc của người dùng, giảm thiểu thời gian chết, nâng cao hiệu suất trong công việc.

E-commerce system

II. Hệ thống thương mại điện tử
E - commerce

Hệ thống E- commerce (thương mại điện tử) là Hệ thống bán hàng trực tuyến, hỗ trợ khách hàng tiếp cận và lựa chọn những sản phẩm từ doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng. Các hoạt động chăm sóc khách hàng, thanh toán online, dịch vụ vận chuyển được tích hợp ngay trên hệ thống giúp doanh nghiệp tối ưu nhất mọi hoạt động kinh doanh trên cùng một thiết bị.

he-thong-thuong-mai-dien-tu-e-commerce
he-thong-erp
Enterprise Resource Planning

III. Hệ thống ERP

Phần mềm quản lý doanh nghiệp là Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý đa chức năng, đa phòng ban hỗ trợ người dùng thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống ERP bao gồm các phân hệ chính sau: Quản lý tồn kho, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý mua hàng.

Farm Management Information Systems

IV. Hệ thống quản lý thông tin vườn trồng - FMIS

Hệ thống FMIS (Farm Management Information Systems) là hệ thống quản lý thông tin vườn trồng, bao gồm các phân hệ sau: Cơ sở dữ liệu vườn trồng , thống kê thông tin vườn trồng, quản lý chất lượng vườn trồng, quản lý danh mục. Hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý và nắm bắt thông tin theo đặc thù vườn trồng đang quản lý.

he-thong-quan-ly-thong-tin-vuon-trong
quan-tri-nhan-su
Human Resource Management

V. Quản trị nhân sự - HRM

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nhân sự toàn diện và chuyên sâu. Hệ thống bao gồm các phân hệ chi tiết, cụ thể: Đăng ký đào tạo, Đánh giá 360, Hợp đồng lao động, Khen thưởng/kỷ luật, Nghỉ phép, Thống kê nhân sự, thông tin nhân sự.

Finance/ Accounting

VI. Hệ thống tài chính - kế toán

Một giải pháp tối ưu trong việc theo dõi, đo lường và quản lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm các phân hệ chi tiết: Phân hệ quản lý tài chính/kế toán, Yêu cầu thanh toán, Báo cáo dòng thực tế, dự thu, dự chi, Phân tích kết quả kinh doanh.

he-thong-tai-chinh-ke-toan